CHIYODA NO O-OKU
Publication Date:
Published by:
Meiji 28
Fukuda Hatsujiro